داربست فلزی یکتا 09123506429

نکات مهم در حفاظ گذاری داربست فلزی در برابر سقوط

نکات مهم در حفاظ گذاری داربست فلزی در برابر سقوط

نکات مهم در حفاظ گذاری داربست فلزی در برابر سقوط

1.   هر بخشي از جايگاه كار يا محل كاري كه بلندي آن بيش از 2 متر است و امكان دارد كاركنان از روي آن سقوط نمايند ، بايستي داراي تمهيدات ايمني با شرايط زير باشند :

×     حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و داراي استحكام كافي

×     نرده بالايي به ارتفاع يك الي 15/1 متر بالاي سطح جايگاه

×     نرده مياني بين سطح جايگاه و نرده بالايي در ارتفاع نيم متر الي 65 سانتيمتر

×   براي جلوگيري از سُر خوردن افراد و افتادن ابزار كار و مصالح از روي جايگاه ، پاخوري در لبه باز جايگاه به ارتفاع 15 سانتيمتر نصب گردد.

2.      حفاظ‌هاي نرده اي و پاخوري هاي لبه جايگاه داربست ، بايد در سمت داخلي ستونهاي عمودي مهار شوند.

3.   نرده ها ، پاخورها و وسايل ديگر حفاظتي كه در جايگاه داربست بكار رفته اند ، نبايد از جاي خود برداشته شوند مگر در زماني و در حدي كه براي ورود اشخاص و ابزار ، لازم باشد.

4.   جايگاههاي داربست هاي معلق بايد از هر طرف داراي حفاظ نرده اي و پاخور باشند اما اگر كار طوري باشد كه نتوان حفاظ بلندتري برقرار كرد ، نيازي نيست كه بلندي حفاظ طرف ديوار بيش از 70 سانتيمتر باشد.

5.   اگر كارگران روي سكو يا جايگاه بطور نشسته كار مي كنند ، گذاردن حفاظ و پاخور سوي ديوار الزامي نيست ولي در اين حالت جايگاه بايستي داراي طناب، كابل يا زنجيرهايي باشد تا براي كارگران بصورت دستگيره محكمي باشند و در زمان سُر خوردن كارگر ، قابل گرفتن باشند.

6.   فاصله بين جايگاه و ديوار يا وسيله مورد كار بايد تا حد امكان كم باشد. مگر هنگامي كه كارگران روي سكو بطور نشسته كا

تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.