داربست فلزی یکتا 09123506429

نکات مهم در نصب داربست

نکات مهم در نصب داربست

نکات مهم در نصب داربست

 نکات مهم در نصب داربست

پایه های عمودی داربست یا همان لوله های استاندارد نقش مهمی در استحکام داربست دارند که حداکثر فاصله آنها از هم ۲ متر می باشد .

2- داربست خوب داربستی است که شما تمامی پایه های استاندارد را در یک خط مستقیم مشاهده کنید .

3- بستهای با زاویه قائم :برای اتصال لوله های داربست در حالت عمود بکار میروند .حداکثر بار قابل قبول برای این بستها ۳/۶ کیلو نیوتن می باشد .

4 – لجر LEDGER لوله های افقی که برای استوار ماندن لو له های عمودی برای تحمل بهتر بکار میرود هم چنین برای جلوگیری از خم شدن لوله های افقی (ترانزوم )هم بکار می رود .

5-  بست های PUT LOG COUPLER یا بست تخته برای اتصال ترانزوم ولجر بکار برده میشود .

6 – حداقل بار ایمن برای این بستها ۰/۵۳ کیلو نیوتن می باشد .

7- ترانزوم لوله استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی نصب میکند این لوله از عرض لجر عبور کرده ومحل کار را می سازد .

8 –  تخته داربست با طول کمتر از ۵/۱ متر حداقل به ۲ میله ساپورت زیری نیاز دارد ولی برای طولهای بیشتر از ۵/۱ متر حداقل به ۳ میله ساپورت نیاز دارد .

9 –  پین های اتصال JOINT PIN قطعه ای است که برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

10-  لوله اتصال SLEEVE COUPLER برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار میگیرد .که به دو کلاس تقسیم بندی میشود .

11- کلاس اول :SWL ;1.5 KN

12- کلاس دوم SWL;3 KN

13- بریس BRACE یا همان لوله های مهاری که به شکل ضربدری به داربست زده میشوند تا مقاومت داربست بیشتر شود .

14- بریس های بیرونی FACED BRACE که هر ۱۰ متر بسته میشود .

15- بریس های داخلی که لجر به لجر ودر فاصله استاندارد ها بسته میشود .

16- بستهای مورد استفاده در بریس از نوع SLEEVE COUPLER می باشند

17- استفاده از بستهای SPIGOT در بریس ها مورد تایید نیست .

18- بستهای گردان برای استفاده در زاویه های مختلف از آنها استفاده میشود دارای SWL 5.3 KN می باشند.

19- بستها عموما در دو نوع چدنی وفرج هستند(از نظر جنس ) .

20- بستها باید بطور مرتب روغن کاری شده و در مخلوط مناسبی از گازوییل وروغن نگهداری شوند .

21- بسته دو نوع هستند. ۲ پیچ و ۴ پیچ که هر کدام به ثابت و گردون تقسیم بندی میشوند

270px Steiger Scaffolding

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.