داربست فلزی یکتا 09123506429

هزینه داربست در فهرست بها

هزینه داربست در فهرست بها

هزینه داربست در فهرست بها

نحوه محاسبه متراژ داربست نما:

برای محاسبه متراژ آن از آنجاییکه قیمت بر مبنای فاصله پایه ۳ متر ارائه میشود چنانچه نما دارای طولی با مضرب ۳ نباشد.

مثلا ۳ متر یا ۶ متر یا ۹ متر نباشد متراژ داربست با نما برابری نمیکند.

چون برای مثال در یک نما به طول ۸ متر مجبوریم دو دهنه ۳ متری و یک دهنه دو متری ایجاد کنیم.

میبایست مصالح یک نمای ۹ متری را برای ۸ متری استفاده کنیم به همین خاطر در محاسبه طول باید بگوییم:

طول کار = ۳دهنه * ۳ = ۹ متر —> 9 متر * ارتفاع = کل متراژ

همچنین برای محاسبه ارتفاع از پایین ترین نقطه تا بالاترین بست نصب شده محاسبه میگردد.

لازم به ذکر است این نوع محاسبه برای نما هایی است که روی زمین نصب میشود؛برای نما های که روی ارتفاع مثل پشت بام

و داخل گود و جا های صعب العبور نصب میشود هزینه ای جداگانه با نام مصطلح هزینه جنس کشیاضافه میگردد.

برای تفهیم بیشتر به عکس های زیر توجه کنید.

مصالح و لوله داربست استفاده شده در هر دو ابعاد ۸*۶ و ۹*۶ برابر است و مقدار اضافی لوله در ابعاد ۸*۶ بیرون زده شده.

همچنین برای محاسبه ارتفاع نیز همین اتفاق رخ میدهد و اندازه ارتفاع ساختمان به بالا گرد میشود.

بعنوان مثال همانطور که در عکس میبینید ارتفاع ۵/۹ به ۶ گرد شده است.

nama 8x6 1
nama9x6 1

اجرای داربست و محاسبه قیمت آن

هزینه های اجرای داربست در فهرست بها ایتم های مشخصی ندارد ( البته ضریب طبقات برای پوشش ان در نظر گرفته شده است )

هزینه های اجرای داربست فلزی به ایتم های مختلفی بستگی دارد که از جمله :

۱-ارتفاع داربست

۲-حجم داربست

۳-محل نصب داربست

۴-امکان دسترسی به لوازم ( جنس کشی )

۵-تغییر فاصله های استاندارد و عرفی داربست

۶-مهاری خور داربست

۷-نوع فعالیت ( داربست زیر بتن … داربست نماسازی ) و …

به شکل عمومی هزینه های اجاره داربست ماهیانه است (کسانی که اجاره میدهند بدون توجه به روزهای کاری شما هزینه یکماهشان را میگیرند … که جای گفت و گو دارد )

نحوه محاسبه داربست ها به صورت حجمی محاسبه می شود یعنی با توجه متر مربع فضایی که اشغال کرده است تا ارتفاع مشخصی هزینه مشخصی دارد و در صورت افزایش ارتفاع به تناسب به قیمت ان افزوده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.