داربست فلزی یکتا 09123506429

هزینه نصب داربست فلزی

هزینه نصب داربست فلزی

هزینه نصب داربست فلزی

هزینه نصب داربست فلزی :

در بحث هزینه نصب چند آیتم در هزینه تاثیر دارد:

1- ارتفاع داربست

2- حجم داربست

3-محل نصب داربست

4-امکان دسترسی به لوازم(جنس کشی)

5-تغییر فاصله های استاندارد و عرفی داربست

6-مهاری خور داربست

و…..

که بر اساس خصوصیات هر کار پس از بازدید و بررسی موارد قیمت ارایه میگردد

نحوه محاسبه متراژ داربست :

  • ارتفاع داربست کفراژ برابر حداکثر ارتفاع داربست میباشد.
  • چنانچه به هر دلیل فاصله پایه های داربست کمتر از ۳ متر باشد در محاسبه همان ۳ متر در نظر گرفته میشود.
  • چنانچه داربست با دو دستگیره اجرا گردد مبلغ ۲۰ درصد  به هزینه اضافه میشود.
images 34

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.