داربست فلزی یکتا 09123506429

هزینه های اجرای داربست

هزینه های اجرای داربست

هزینه های اجرای داربست

هزینه های اجرای داربست

اجرای داربست و محاسبه قیمت آن

هزینه های اجرای داربست در فهرست بها ایتم های مشخصی ندارد ( البته ضریب طبقات برای پوشش ان در نظر گرفته شده است ) ، هزینه های اجرای داربست فلزی به ایتم های مختلفی بستگی دارد که از جمله :

  • ارتفاع داربست
  • حجم داربست
  • محل نصب داربست
  • مهاری خور داربست
  • امکان دسترسی به لوازم ( جنس کشی )
  • تغییر فاصله های استاندارد و عرفی داربست

بر اساس خصوصیات هر کار پس از بازدید و بررسی موارد فوق  قیمت ارایه میگردد به شکل عمومی هزینه های اجاره داربست به صورت ماهیانه است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.