داربست فلزی یکتا 09123506429

ویژگیهای داربست فلزی لوله ای

ویژگیهای داربست فلزی لوله ای

ویژگیهای داربست فلزی لوله ای

داربست فلزی لوله ای دارای استحکام و مقاومت بالایی می باشد. جهت انجام کارهایی که باید در ارتفاع انجام شود مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات داربست فلزی لوله ای :

 1. جنس داربست فلزی لوله ای از متریال مناسبی مانند لوله های فولادی یا فلز مشابهی که استقامتی نظیر فولاد دارد،می باشد.
 2. استحکام کافی برای تحمل باری را که باید تحمل کنند داشته باشند و با ضریب اطمینان ۴ برابر ظرفیت بارگذاری طراحی شوند.
 3. تمام قطعات عمودی و افقی داربست های فلزی لوله ای باید بطور مطمئن به یکدیگر متصل شوند.
 4. داربست های فلزی نباید در نزدیکی و در بالای مناطقی که خطر خطوط و تجهیزات برق دار وجود دارد برپا شوند. در هر صورت باید فاصله ایمنی آنها حفظ شود.
 5. لوله های داربست باید کاملاً مستقیم بوده و عاری از زنگ زدگی ، خوردگی خمیدگی و سایر معایب مشابه باشند.
 6. سرهای انتهایی لوله های فلزی باید صاف باشند تا درافزایش ارتفاع داربست، محل اتکا و اتصال کاملاً روی یکدیگر قرار گیرند.
 7. لوله هاباید به اندازه کافی بلند و با مقاومت مناسب برای باری که می بایست تحمل کنند ساخته شوند.در هیچ موردی قطر خارجی آنها کمتر از ۵ سانتیمتر نباشد.

پایه های عمودی داربست های  فلزی :

۱-  پایه ها در داربست های فلزی باید همیشه در وضعیت عمودی نگهداری شوند

۲-  اتصالات مورد استفاده در پایه های عمودی بایستی به طریق زیر باشند :

متصل به تیرهای افقی یا سایر قطعات مقاوم که مانع جابجایی آنها شود.

به تناوب طوری بسته شوند که با اتصالات مجاور در یک سطح نباشند.

۳-با توجه به مواد متداول به کار رفته در داربست های فلزی، فواصل بین پایه های عمودی نباید از اندازه های زیر تجاوز نماید.

 • ۸/۱ متر برای کارهای سنگین با قابلیت تحمل ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع
 • ۳/۲ متر برای کارهای سبک با قابلیت تحمل ۱۲۵ کیلوگرم بر متر مربع

تیرهای افقی داربست های فلزی  :

 1. تیرهای افقی باید :
 • دست کم تا سه پله عمودی ادامه داشته باشند.
 •  به طور مطمئن به هر پایه عمودی متصل شوند
 • اتصالات بین تیرهای افقی باید :
 •   به پایه های عمودی بسته شوند.
 •  اتصالات تیرهای افقی با پایه های عمودی نباید در طبقات مختلف مستقیما روی هم قرار گیرد.
 1. فاصله عمودی بین تیرهای افقی نباید از ۳ متر تجاوز نماید.
 2. ، هنگام برداشتن جایگاه های کار از روی داربست باید کلیه تیرهای افقی برای حفظ پایداری داربست درجای خود بمانند.

تیرهای افقی یا دستک ها :

تعریف : تیرهای افقی داخل دیواری یا دستکها ، بخشی از داربست هستند که جایگاه های کار بر روی آنها قرار می گیرند .

db1c0931 db4c 4ca7 b84f e045c2825668

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.