داربست فلزی یکتا 09123506429

پله داربستی دارای چه اجزایی است؟

پله داربستی دارای چه اجزایی است؟

پله داربستی دارای چه اجزایی است؟

اجزای تشکیل دهنده پله داربستی:

۱-داربست های استاندارد با قابلیت اتصال و انفصال سریع، (مثل داربست چکشی با قابلیت  تغییر وضعیت اجزا به حالت افقی ،عمودی و  مورب ) در عرضهای ۱٫۵ و ۲ متری قابل ساخت و سفارش متقاضیان میباشند.

۲- قسمت شمشیری پله ها در ارتفاع های ۲ و ۳ متر بنا به درخواست و نوع سفارش قابل تغییر است.

۳-قسمت کف پله ها که اندازه آن، بسته به نوع کاربری از طول ۵۰ تا  ۷۵ سانتیمتر قابل سفارش میباشد.

۴- جهت کنترل ومقاومت مجموعه پله ها و برقراری ایمنی در راندمان کار ،از پلکان و نردبان حفاظ دار  ،پایه ها و دستگیره های خاصی تعبیه میشود. پله های داربستی منوط بر عواملی چون  :میزان ارتفاع ، نحوه مونتاژ و قابلیت دسترسی به ۴ و ۶ و ۸ پایه تقسیم میشوند. ازسیستم ۴ پایه پله های داربستی  برای دسترسی به ارتفاع کم نیز میتوان استفاده کرد. با افزایش ارتفاع، بمنظور جلوگیری از سرازیر  و وارونه شدن پله ها و برقراری مقاومت و ایمنی بیشتر ،افزایش تعداد پایه های داربست ضرورت دارد.

download 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.