داربست فلزی یکتا 09123506429

چالش های داربست فلزی

چالش های داربست فلزی

چالش های داربست فلزی

چالش های داربست فلزی

چاش های داربست:

حمل داربست ها

تخلیه داربست

ترددروی داربست

پایین وبالارفتن ازروی داربست

شکست یالیزخوردت تخته بنایی ازروی داربست

بارهای اضافه ازمعمول روی داربست فلزی

قسمت هایی داربست فلزی که محافظ یانرده نداشته باشند

کوتاه بودن لوازم داربست در اجرا مهاری ها صفحات و…..

 

1-نگهداشتن وتخلیه لوازم داربست فلزی

خدود20درصدصدمات متعلق به داربست فلزی مربوط به احداث  وپیاده کردن داربست می باشد.

عمومی ترین مشکل کوتاهی در سکوی کار برای کارگران استفاده کننده در زمان نصب طبقه ی بعدی داربست می باشد.

انجام کارروی یک یادوتخته روی داربست مناسب نمی باشد

شایان ذکراست, اجزایی همچون مهاری هارا که باید انها را همراه با مونتاژ داربست نصب شان کرد.کوتاهی لوازم باعث ناپایداربودن داربست می شودو هرچند که ممکن است داربست دچار واژگونی نشوداماامکان تاب خوردن یانوسان ان تا حدسقوط کارگر از روی سکوی وجود دارد. این اتفاق اغلب زمانی روی می دهد که سکوی کار تنها یک یا دو تخته الوارعرض داشته و همانطور که معمولا در زمان برپایی داربست ها رایج است نرده ی محافظ هم وجود ندارد.داربست فلزی دلتا ویکتا.

2-بالاوپایین رفتن درارتفاع ازروی داربست های نصب شده

حدود16درصداز آسیب دیدگی های مربوط به داربست در زمان بالا و پایین رفتن کارگران ازروی  داربست احادث می شود.

 بالا و پایین رفتن بالاوپایین رفتن درارتفاع ازروی داربست های نصب شده معمول اما غیر قابل قبول است که معمولا به حوادث متعدد و مرگ منجر می شود. بالا و پایین رفتن ازروی مهاری ای نصب شده داربست ها علت دیگرحوادث است.که برای حل این کاربایدنردبان داربست نصب شود..

3-لغزش الواریاشکستن انها:

درصورت فیکس نکردن تخته الوارهای روی داربست فلزی امکان لغزش وجود دارد و این عامل بسیاری ازحوادث داربست می باشد.همچنین ترک الوارروی داربست ویاجلوامدگی الوارروی داربست دلایل اتفاقات می باشد..

4-گذاشتن بارمازادروی داربست فلزی والوارها

گذاشتن باراضافه باعث خمش یاترک درالوار می گردداه باعث سقوط کارگرمی شود..

5-نداشتن حفاظ یانرده روی داربست

این شرایط نه تنها به حوادث زمان برپایی یا پیاده کردن داربستمربوط می گرددبلکه به استفاده کلی ازآن هم شامل می شود..

بر طبق مقررات ساختمانی عرض تمامی سکوهای کار داربست فلزی باید بیش از2.40متر باید به طور کامل پوشش داده شوند.

6. سکوهای فاقد نرده ی محافظ

images 1 1

 

سکوهای فاقد نرده ی محافظ یک مشکل جدی درایمنی ساختمان حساب می شود. نرده محافظ وسیله نگه دارنده مهمی در سقوط  از روی داربست های کوتاه ومرتفع است.بیشتر ازثلث سقوطهای از روی داربست ارتفاع کمتر از 3 متربوده.لذا وجود نرده ی محافظ در زمان استفاده ی معمول از تمامی سکوهای داربست با ارتفاع بیش از 150سانت توصیه می گردد..

7-کوتاهی لوازم نصب شده داربست

کوتاهی در استفاده از تمامی الوازم داربست موجب مشکلات ایمنی میگردد.در مواردی که داربست به صورت ارتفاعی از چند قاب سوارمی شود,کارگران امان دارددر استفاده ازتمامی اجزای داربست کوتاهی نمایند.

این مواردمی تواند به کوتاهی در نصب صفحات زیر ستون,مهار بندی,وسایل اتصال مناسب و مهار های سازه ای کافی اباشد. نصاب های داربست باید تمامی اجزای ضروری را نصب کرده تا از ایمن بودن داربست اطمینان کامل پیداکرد. ضمنا نصاب های داربست فلزی این قطعات راهمراه با پیشرفت عملیات داربست نصب کنند.داربست فلزی دلتا

8-تماس باسیم های برق عمومی

 

حفظ حریم باسیم های برق امری لازم وواجب می باشد واجرای داربست درجاهایی که کابل هاروکش ندارند کاملا ممنوع می باشد.

images 2

 

حوادث داربست فلزی
ساختمان که تخریب شده است، نزدیک ایستگاه Seise در خط Keio “پس از شنیدن یک انفجار بزرگ، تمام پانل های داربست واجراشدهواجرا نشده برروي  زمین را دیدم!” یک مرد در 50 سالگی که در محله کار می کند، گفت: “خوب است که یک حادثه وحشتناک ایجاد نکرد.” در همین حال، در همان روز، در ناحیه کمر Honshu در Niigata، یک ناحیه فشار کم، باد های قوی ایجاد کرد که سقف ها را از حدود 20 خانه و سایر سازه ها در شهر منفجر کرد. سه نفر و٤نصاب داربست پس از حادثه مجروح شدند و به بیمارستان ها رفته بودند.
دو روز بعد از ظهر شنبه در محل ساخت هتل پالمن در ماندالای دو کارگر ساختمانی وسه نفرداربست بندواستادكار داربستکشته و 18 تن زخمی شدند. بعد از ظهر ، پس از 33 ساعت تلاش نجات ناامید از سوی صلیب سرخ، اداره آتش نشانی و داوطلبان محلی، از آوار در آمده است. او در حال حاضر درمان در بیمارستان عمومی ماندالای دریافت می کند. یکی از اعضای انجمن قرمز صلیبی میانمار، پیروزی لویین تون که به تلاش نجات پیوست، روز یکشنبه بهگفت که یکی از کارکنان مرحوم به عنوان آیه میث کو شناخته شده است. “در حال حاضر، با کمک کارکنان جامعه مدنی، دستیار پزشکی به دست می آوریم. ما موفق به بهبودی بدن در دیروز شب حدود ساعت 9:30 شب در حال کار با اداره آتش نشانی برای آزاد کردن کسی که در آوار قرار دارد.” یکی دیگر از کارگران داربست کار مرتبط با مرگ که روز دوشنبه در حال کار بر روی عروسی خود بود، آماده بود. مقامات محلی اعلام کردند که به دنبال اتهام علیه ساخت خانواده خانواده نایان هستند، اپراتور بخش که در آن از داربست سقوط کرد

. حوادث داربست نیز ممکن است اتفاق بیفتد، وقتی داربست با گارد محافظ مجهز نیست و یا هنگامی که گارد محافظ از بین می رود، باعث می شود کارگران سقوط کنند. سقوط از داربست می تواند باعث شکستن استخوان ها، آسیب های مغزی آسیب دیده NTBls) یا حتی مرگ شود. آبشارها تقریبا 40٪ از تلفات محل کار در صنعت ساخت را به خود اختصاص داد و آنها را در همه جا به طور جدی تهدید کرد. یکی دیگر از علل رایج در حوادث ناشی از خراب شدن، ضعف است و باعث فروپاشی می شود. از آنجا که داربست ها می توانند چندین داستان بلند باشند، لازم است اطمینان حاصل شود که ساختار می تواند وزن خدمه و هر وسیله ای دیگر و / یا ابزارهای الحاقی را پشتیبانی کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.