داربست فلزی یکتا 09123506429

گاردیل داربست چیست؟

گاردیل داربست چیست؟

گاردیل داربست چیست؟

گاردریلها در طرف باز ودر دو انتهای داربست باید نصب گردند.

در صورتی که فاصله سکو از کار بیش از 14 اینچ باشد علاوه بر گاردریل باید از کمربند ایمنی نیز استفاده شود.

Top rails  در فاصله یک متری از سکو نصب می شود

Midrails  بین سکو و Top rails  نصب می گردند

Toeboards   روی لبه داربست به ارتفاع 15 سانتیمتر نصب می گردد.

اجزای داربست فلزی
اجزای داربست فلزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.