داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست در جنوب تهران

داربست در جنوب تهران

داربست در جنوب تهران

داربست در جنوب تهران

داربست خوب داربستی است که شما همگی پایه های استاندارد  را در یک خط سر راست تماشا  کنید .

بستهای با گوشه قائم :برای اتصال لوله های داربست در حالت عمود بکار میروند .حداکثر بار پذیرفتنی برای این بستها ۳/۶ کیلو نیوتن می باشد .

لجر LEDGER لوله های افقی که برای استوار پایدار گذاشتن لو له های عمودی برای تحمل بهتر بکار میرود هم چنین برای بازداری از خم شدن لوله های ستانی (ترانزوم )هم بکار می رود .

بست های PUT LOG COUPLER  یا اریکه تخته برای پیوستگی ترانزوم ولجر بکار دستگیر میشود .

حداقل بار ایمن برای این بستها ۰/۵۳ کیلو نیوتن می باشد .

ترانزوم لوله استاندارد بیرونی را به استاندارد باطنی نصب میکند این لوله از پهنا لجر عبور کرده ومحل پیشه را می سازد .

تخته داربست با درازا کمتر از ۵/۱ متر حداقل به ۲ میله ساپورت زیری احتیاج دارد ولی برای طولهای بیشتر از ۵/۱ متر حداقل به ۳ میله ساپورت نیاز دارد .

پین های پیوندیدن JOINT PIN  قطعه ای است که برای پیوست دو لوله طولی به همدیگر مورد کاربرد قرار میگیرد.

لوله پیوندیدن SLEEVE COUPLER  برای پیوست دو لوله طولی به همدیگر باره استفاده پیمان میگیرد .که به دو کلاس بخش بندی میشود .

کلاس نخست :SWL ;۱.۵ KN

کلاس دوم SWL;۳ KN

بریس BRACE یا همان لوله های مهاری که به شکل ضربدری به داربست زده میشوند الی مقاومت داربست بیشتر شود .

بریس های بیرونی FACED BRACE  که هر ۱۰ متر بسته میشود .

بریس های درونی که لجر به لجر ودر فاصله استاندارد ها بسته میشود .

بستهای مورد بهره‌گیری در بریس از نوع SLEEVE COUPLER  می باشند

استفاده از بستهای SPIGOT  در بریس ها باره تایید نیست .

بستهای گردان برای بهره‌گیری در زاویه های گوناگون از آنها بهره‌گیری میشود حائز SWL ۵.۳ KN  می باشند.

بستها عموما در دو گونه چدنی وفرج هستند(از نظر جنس ) .

بستها باید بطور مرتب روغن کاری شده و در مخلوط مناسبی از گازوییل وروغن نگهداری شوند .

بسته دو نوع هستند. ۲ پیچ و ۴ پیچ که هر کدام به ثابت و گردون دسته بندی مشوند .

پله ها بهترین وسیله برای دسترسی ایمن به بالای سکو میباشند .

یه ازای هر ۲ متر ارتفاع بین ۶-۷ پله در عقیده گرفته میشود .

فاصله بین پله ها ۲۵-۳۰ سانتی متر بوده وعرض ورودی پله ها بین ۶۰-۱۲۰ سانتیمتر می باشد

در هر ۲ متر بلندی وادامه پله ها حتما یک پاگرد جهت رفع خستگی باید در عقیده گرفته شود .

پله ها دست کم ۲۰ سانتیمتر بوده ودارای دستگیره وحفاظ پاگیر می باشند .

پله ها مبادی ورودی داربست بوده وعلایم آگاهانیدن دهنده در آنجا جهت دید همگان نصب میشوند .

در شیبهای ملایم وبنا به ضرورت برخی مواقع به جای پله ها از سطح شیبدار کاربرد میشود .

پله ها در سازه های دایمی بطور عمود بوده واز بلندی ۲ متر به بالا حائز پشت پاراگراف (لاتین) هستند .

اگردر روی پله از تخته برای عبور بازبینی بهتر استفاده میکنید حتما آنرا باسیم محکم ببندید .

تخته های داربست روی سکو وپاگردها را پوشانده ودر دو خاتمه دارای لب پاراگراف (لاتین) یا تسمه فلزی هستند .

عرض سکو از ۶۰-۱۵۰ سانتی متر بسته به نوع پیشه تغییر می کند .

دو طرف و میانی تخته ها باید بر روی لوله های داربست TRANSOM پیمان گیرد .

طول این تخته ها ۴متر می باشد وبسته به ضخامت آنها از طول ۱ الی۵/۳ متر را پوشش می دهند .

عرض تخته ها از ۲۲.۵-۲۵ سانتیمتر میباشد .

ضخامت تخته ها بسته به گونه به کارگیری ۳۲-۶۳ میلیمتر می باشد .

داربست در جنوب تهران

داربست در جنوب تهران

در کناره سکوی کار قرنیز قرار گرفته  واز افتادن اشیاء جلوگیری میکنند وبه آنها TOE BOARDگفته میشود پهنا تخته های قرنیز بین ۱۵-۲۵ سانتی متر می باشد .

فاصله بین تخته ها بر روی سکو نباید بیش از ۲.۵ سانتی متر شود .

تخته ها در طول سکو برای این که پاگیر نشوند باید روبه روی هم باشند اما بنا به ضرورت بین ۲۵-۴۵ سانتی متر میتوانند همدیگر را پوشش دهند .

یک سکوی پسندیده می بایست در هر متر چهارگوش بین ۱۵۰ -۲۵۰ کیلوگرم وزن را تحمل نماید .

نردبان خطرناکترین قسمت یک داربست می باشد .

زاویه مناسب پایه های نردبان وزمین بین ۶۸-۷۵ در جه می باشد .

به ازای هر ۴ متر بلندی ۱ متر پایه های نردبان به عقب کشیده میشود .

نردبان در اشکال گوناگون ساخته وکاربرد های متفاوت دارند (درباره نردبان در یک صفحه گزیده تر کاملا توضیح میدم )

حتما پیش از شغل ازتمام اجزای نردبان بازبینی شود .برای کارهای برقی حتما از گونه عایق آن استفاده شود .

نردبان باره استفاده در داربست فلزی بوده وباید ۱ متر از محل شغل بلند تر باشد .

از نردبانهای چوبی وکوتاه برای شغل بهره‌گیری نکنید .

بالا وپایین نردبان را به جای استوار ببندید .

موقع بالا وپایین رفتن حتما چهره شما روبه نردبان باشد .

از هردو دست خویش برای بالا رفتن بهره‌گیری نمایید .

همراه داشتن دست موزه در  دست اثناء بالارفتن/پایین آمدن از نردبان بازداشته است.

هرگز از لوله های داربست بالا وپایین نروید .

کمر کشها و حفاظ پاگیر حتما نصب شود الی نفرات به ایمن بودن داربست مطمئن باشند .

هرگز در کار داربست بندی دخالت نکنید .

پرتاب کردن هرگونه وسیله،ابزار و …از بالای داربست به ذیل ممنوع است .

استفاده از قطعات معیوب ريالشکسته ،خمیده وخراب  در داربست ممنوع است .

لوله های  داربست از جنس فلز بوده وبسیار محکم ومقاوم می باشند .

قطر بیرونی لوله ۴۸.۳ میلیمتر است

ضخامت اسمی ۴ میلیمتر

استفاده از لوله های خم شده ،برش داده شده بدست حرارت ممنوع است .

مراقب باشید انتهای لوله شکاف وبریدگی نداشته باشد .

از اتصال لو له ها در حالتهای افقی وعمودی داربست بوجود می آید .

فاصله لو له های عمودی بین ۱.۷-۲ متر می باشد .

فاصله طبقات عمودی بین ۲-۳ متر است.

فاصله لوله های داربست در عرض سکو ۷- لغایت ۱۶۰ سانتی متر است .

بسته به گونه کار واستفاده از داربست فاصله های عمودی وافقی تغییر میکند .

لوله های عمودی STANDARD OR POLE میگویند .

به لوله های ستانی در درازا داربست LEDGER  گویند .

به لو له های افقی در عرض داربست TRANSOM گویند.

سکوهای شغل یا PLATFORM که برای تردد نفرات وجابجایی بار کاربرد میشود بر اساس کاربرد آن به ۵ تقسیم (۶۰۰-۸۰۰-۱۰۵۰-۱۳۰۰-۱۵۰۰ میلیمتر )تقسیم میشوند .

داربست در جنوب تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.