داربست فلزی یکتا 09123506429

ایمنی

برای پیشگیری از خطرات داربست چه کارهایی باید انجام دهیم؟

برای پیشگیری از خطرات داربست چه کارهایی باید انجام دهیم؟

کارگران یک پیمانکار ساختمانی باید قبل از استفاده از داربست به طور دقیق آموزش ببینید. آموزش استفاده از داربست هم نه توسط یک کارگر باسابقه، بلکه توسط یکی از مهندسان باتجربه واجد شرایط باید صورت بگیرد و شامل آشنایی با برق‌گرفتگی، خطرات و اجسام در حال سقوط و روش‌های برخورد با این موارد باشد.

بایدهای مهم در پیشگیری از خطرات داربست

بایدهای مهم در پیشگیری از خطرات داربست

نکات مهم در پیشگیری از خطراتی که ممکن است برای کارگران داربست در هنگام کار پیش آید را در اینجا بیان کردیم.