داربست فلزی یکتا 09123506429

پیچ داربست فلزی

ابزار و تجهیزات داربست

ابزار و تجهیزات داربست

در اینجا می خواهیم تا شما را با ابزار و تجهیزات داربست آشنا کنیم. 1- لوله هاي فولادي – بدون درز با قطر mm 48 مخصوص داربست بندي به طول cm 20 تا 6 متر و ضخامت mm 5/3 و وزن 3/21 كيلو گرم كه نوع بدون درز آن مناسب ترين لوله براي نصب داربست مي…

نكات ایمنی داربست

ماهیت الکتریسته، سقوط  و خطر سقوط اجسام
چگونگی حفاظت در برابر برق گرفتگی و محافظت در برابر سقوط
چگونگی استفاده از داربست

داربست فلزی یکتا

داربست فلزی یکتا

با توجه به اهمیت موضوع امروزه جهت آموزش و بازدید از فعالیتهای مربوط به داربست بندی از افراد ویژه ای استفاده میشود. همچنین افراد برپاکننده می بایست آموزشهای کاملی را در این زمینه ببینند و از سطح تخصص خوبی برخوردار باشند.