داربست فلزی یکتا 09123506429

آماده کردن مکان برای نصب داربست

آماده کردن مکان برای نصب داربست

آماده کردن مکان برای نصب داربست

دستورالعمل آماده کردن مکان برای نصب داربست 1 – تثبیت موقعیت ماشین های متحرک مانند حذف عوامل آلاینده مثل روغن ها استفاده از وسایل و لوازم ایمنی انفرادی استفاده از نوارهای هشدار دهنده در موقع نصب داربست فلزی دستورالعمل اجرای داربست: – باز کردن داربست باید از بالاترین نقطه صورت…