داربست فلزی یکتا 09123506429

اجای داربست

انواع داربست فلزی و کاربرد آن

انواع داربست فلزی و کاربرد آن

داربست‌های فلزی با استفاده از لوله‌های فولادی یا فلزی ساخته‌ می‌شود که با استفاده از کوپلرهای یا متصل کننده‌هایی فولادی به یکدیگر چفت شده‌اند.