داربست فلزی یکتا 09123506429

اجرا و نصب داربست

نکات مهم درباره لوله داربستی

نکات مهم درباره لوله داربستی

لوله داربستی به آن نوع از لوله هایی گفته می شود که هیچگونه سیالی در داخل آن جابجا نمی شود و تحت هیچگونه تست آب یا گازی قرار نگرفته است.