داربست فلزی یکتا 09123506429

اصول و نکات ایمنی برای کار در ارتفاع و روی داربست

اصول و نکات ایمنی برای کار در ارتفاع و روی داربست

اصول و نکات ایمنی برای کار در ارتفاع و روی داربست

برای کار در ارتفاع از داربست استفاده می‌شود. داربست سازه‌ی موقتی است که به‌وسیله آن افراد می‌توانند جهت انجام عملیات ساختمانی به محل انجام کار دسترسی یابند.