داربست فلزی یکتا 09123506429

انواع نصب داربست

پوشش مناسب برای افراد مشغول در کار نصب

پوشش مناسب برای افراد مشغول در کار نصب

انواع پوشش مناسب برای افرادی که مشغول در کار نصب داربست دستکش: انواع و اقسام دستکش ها در بازار و برای کارها و صنایع مختلف موجود می باشد اما دستکشی که در کار داربست باید مورد استفاده قرار گیرد ، دستکش برزنتی با ضخامت مناسب است تا بتواند از آسیب…