داربست فلزی یکتا 09123506429

تجهیزات داربست

داربست

داربست

انواع داربست داربستهای پیش آمده اینها شکلی از داربستهای مهار شده ی مستقل هستند که کاملاً به ساختمان تکیه دارند و در مکانهایی که برپاسازی دارستهای مرسوم از سطح زمین غیرممکن یا نامطلوب باشد مورد استفاده قرار می گیرند. سازه ی داربستی تکیه گاه چون از سطح ساختمان بیرون زده…

ابزار و تجهیزات داربست

ابزار و تجهیزات داربست

ابزار و تجهیزات داربست 1-لوله هاي فولادي بدون درز با قطر mm 48 مخصوص بندي به طول cm 20 تا 6 متر و ضخامت mm 5/3 و وزن 3/21 كيلو گرم كه نوع بدون درز آن مناسب ترين لوله براي نصب مي باشد . هنگام استفاده بايد دقت كرد لوله داراي شكلي…

تجهیزات داربست

تجهیزات داربست

تجهیزات داربست
در اینجا می خواهیم تا شما را با ابزار و تجهیزات داربست آشنا کنیم.

۱-لوله هاي فولادي
بدون درز با قطر mm 48 مخصوص داربست بندي به طول cm 20 تا ۶ متر و ضخامت mm 5/3 و وزن ۳/۲۱ كيلو گرم كه نوع بدون درز آن مناسب ترين لوله براي نصب داربست مي باشد . هنگام استفاده بايد دقت كرد لوله داراي شكلي سالم، صاف و تميز باشد