داربست فلزی یکتا 09123506429

حوادث داربست فلزی

حوادث داربست بندی در نصب داربست فلزی

حوادث داربست بندی در نصب داربست فلزی

مهندسان و معماران از داربست استفاده میکنند تا بتوانند قسمت­های بالایی ساختمان را نیز پوشش دهند و مصالح و تجهیزات را جا به جا کنند. اگرچه متاسفانه اشیائی که به بالای داربست منتقل میشوند ممکن است به طور ناگهانی و غیر منتظره به پایین سقوط کنند و موجب آسیب های جبران ناپذیر و حتی مرگ افراد شوند.