داربست فلزی یکتا 09123506429

دااربست

برپاسازی داربست

برپاسازی داربست

برپاسازی داربست داربست ها همانند هر تجهیزات ساختمانی، انواع مختلفی داشته و هر کدام نیز کاربری مخصوص خود را دارا می باشند. در حقیقت داربست ها از اجزای مختلفی تشکیل شده اند که پیش از برپاسازی آن ها، بایستی با این اجرا آشنایی کامل داشت. اجزای داربست ها  ستون داربست…