داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست آسانسوری متحرک

آشنایی با مزایای استفاده از داربست آسانسوری پلتفرم

آشنایی با مزایای استفاده از داربست آسانسوری پلتفرم

در پروژه های ساختمانی از داربست های فلزی استفاده می شود، داربست های آسانسوری متحرک ( پلت فرم ) بهترین جایگزین برای داربست های فلزی می باشند. داربست های فلزی دارای مشکلات مختلفی است از جمله امنیت پایین، تحمیل هزینه های مالی سنگینی به کارفرمایان و کاهش سرعت پیشرفت پروژه.