داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست در شرق تهران

داربست فلزی در اطراف تهران

داربست فلزی در اطراف تهران

گروه داربست یکتا دارای چندین اکیپ فعال داربست بند در سراسر استان تهران می باشد به طوری که تمام مناطق و شهرستان‌های استان تهران را تحت پوشش دارد.