چگونگی داربست ستاره ای

چگونگی داربست ستاره ای این نوع داربست ها از پایه های قائم و مهارهای افقی در ابعاد مختلف می باشد. اندازه های پایه های آن در طول های 3 و5/2 و5/1 و1 و 0/5 متر می باشد و به این دلیل قابل رگلاژ در هر ارتفاعی است. مزایای استفاده از این نوع داربست: راحتی اجرا و عدم نیاز بهآچار قابل توسعه در اجرا و بدون محدودیت ارتفاع باربری زیاد عدم نیاز به کارگر ماهر سرعت این نوع،از مابقی بسیار بالاتر می باشد.
بیشتر

داربست چکشی ستاره

داربست چکشی ستاره این نوع داربست ها از پایه های قائم و مهارهای افقی در ابعاد مختلف می باشد. اندازه های پایه های آن در طول های 3 و5/2 و5/1 و1 و 0/5 متر می باشد و به این دلیل قابل رگلاژ در هر ارتفاعی است. مزایای استفاده از این نوع داربست: راحتی اجرا و عدم نیاز بهآچار قابل توسعه در اجرا و بدون محدودیت ارتفاع باربری زیاد عدم نیاز به کارگر ماهر سرعت این نوع،از مابقی بسیار بالاتر می باشد.
بیشتر