داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست محدوده هفت تیر

داربست محدوده هفت تیر

داربست محدوده هفت تیر

داربست محدوده هفت تیر مقدمه داربست یک سازه موقت است که به منظور پشتیبانی از سازه اصلی در طی عملیات ساخت و ساز و فراهم کردن امکان دسترسیِ کارگران به ارتفاع‌های بالا در فرآیند ساخت و ساز و یا تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها، پل‌ها و سایر سازه‌ها استفاده می‌شود. این…