داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست مدولار مثلثی

داربست مدولار مثلثی و مزایای کاربرد آن

داربست مدولار مثلثی و مزایای کاربرد آن

این نوع داربست از فریم هایی مثلثی تشکیل شده اند که بصورت نر و ماده به یکدیگر متصل می شود و در کفراژبندی دال یا تیر و پل ها قابل استفاده می باشد .