داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست کنسولی یا دروازه ای

شناخت داربست کنسول یا دروازه ای

شناخت داربست کنسول یا دروازه ای

یکی از خاص ترین انواع داربست نوع کنسول یا دروازه ای است. در این نوع از داربست، استانداردها (تیرهای عمودی) به‌وسیله مجموعه‌ای از سوزن‌های فرو رفته در دیوار پشتیبانی‌ می‌شوند.