داربست فلزی یکتا 09123506429

ذداربست

داربست راه پله ای چیست؟

داربست راه پله ای چیست؟

داربست از قدیم مورد استفاده مردم کشور های مختلف بوده است و در شکل ها و حالت های مختلف و با جنس های متفاوت کاربرد داشته است. امروزه از داربست برای کار در ارتفاع های بیش از دو متر که قد انسان به آن نمی رسد استفاده می شود.