داربست فلزی یکتا 09123506429

لوازم مورد نیاز نصب داربست

قطعات مورد نیاز جهت نصب داربست

قطعات مورد نیاز جهت نصب داربست

داربست ها همانند هر تجهیزات ساختمانی، انواع مختلفی داشته و هر کدام نیز کاربری مخصوص خود را دارا می باشند. در حقیقت داربست ها از اجزای مختلفی تشکیل شده اند.