داربست فلزی یکتا 09123506429

مثلثی

داربست مثلثی

داربست مثلثی

داربست مثلثی اسکافلد نام دیگر اسکافلد  داربست مثلثی می باشد. اجزای تشکیل دهنده اسکافلد لوله داربست (لوله ۵) و لوله ۳٫۸ می باشد که در کارخانه های تولید کننده تولید می گردد. لوله ها در اندازه های استاندارد برش داده شده و توسط جوش به هم متصل می گردد. لوله استفاده شده در…