داربست فلزی یکتا 09123506429

نصب داربست راه پله ای

داربست راه پله ای

داربست راه پله ای

داربست راه پله ای داربست از قدیم مورد استفاده مردم کشور های مختلف بوده است و در شکل ها و حالت های مختلف و با جنس های متفاوت کاربرد داشته است. امروزه از داربست برای کار در ارتفاع های بیش از دو متر که قد انسان به آن نمی رسد…