داربست فلزی یکتا 09123506429

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست

پوشش مناسب برای افراد مشغول در کار نصب

پوشش مناسب برای افراد مشغول در کار نصب

انواع پوشش مناسب برای افرادی که مشغول در کار نصب داربست دستکش: انواع و اقسام دستکش ها در بازار و برای کارها و صنایع مختلف موجود می باشد اما دستکشی که در کار داربست باید مورد استفاده قرار گیرد ، دستکش برزنتی با ضخامت مناسب است تا بتواند از آسیب…

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست اجرای داربست بسیار مهم بوده و می بایست توسط افراد ماهر و با تجربه صورت بگیرد. همه ی نکات باید در راستای ایمنی و پایداری داربست باشند. الف: ستون های داربست باید روی مکان محکم و دارای ایستایی بالا باشد. ب: فاصله ی…