داربست فلزی یکتا 09123506429

نیروی حرفه ای

نیروی متخصص و حرفه ای در نصب داربست

نیروی متخصص و حرفه ای در نصب داربست

صاب داربست شخصی است که در نصب و اجرا داربست مهارت و تجربه کافی دارد. نصاب داربست باید تجربه کاری خوبی در زمینه باز و بسته کردن داربست، چادر و اسپیس داشته باشد. باید تمام قطعات و اجزا داربست را بشناسد.