داربست چکشی ستاره

داربست چکشی ستاره این نوع داربست ها از پایه های قائم و مهارهای افقی در ابعاد مختلف می باشد. اندازه های پایه های آن در طول های 3 و5/2 و5/1 و1 و 0/5 متر می باشد و به این دلیل قابل رگلاژ در هر ارتفاعی است. مزایای استفاده از این نوع داربست: راحتی اجرا و عدم نیاز بهآچار قابل توسعه در اجرا و بدون محدودیت ارتفاع باربری زیاد عدم نیاز به کارگر ماهر سرعت این نوع،از مابقی بسیار بالاتر می باشد.
بیشتر